top of page

Exempellektioner

Vad jag är bäst på

Mina lektioner är skräddarsydda efter elevens behov. Jag börjar varje lektion med uppvärmning för att få igång tankeverksamheten, och fortsätter sedan med olika tankeövningar. Det är viktigt att gå igenom det vi har lärt under tidigare lektioner, så därför kan eleven vänta sig att vi går genom både tidigare samt nytt material varje lektion. Varje lektion avslutas med en avslutande övning, en kort diskussion om vad vi åstadkommit, och några läxor till nästa gång!

Outdoor Study Group
Exempellektion: Exempellektion
bottom of page